Algemene Voorwaarden

  • Fysieke en geestelijke klachten dienen  te worden doorgegeven evenals medicijngebruik.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste medische gegevens.   
  • Als u voor meerdere behandelingen komt, dient u een intakeformulier in te vullen. Dit intakeformulier dient volledig ingevuld en naar waarheid retour gezonden te worden.
  • Be MASSAGE masseert zwangeren alleen na de eerste 13 weken van de zwangerschap.
  • Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.
  • De betaling verloopt via PIN of factuur. De factuur dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op rekeningnummer; NL 50 RABO 0313192464 ten name van Be MASSAGE.
  • Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en zijn geldig tot één jaar na uitgifte.
  • Strippenkaarten zijn geldig tot één jaar na uitgifte.
  • Be MASSAGE behoudt zich het recht cliënten zonder opgaaf van reden te weigeren.

Op de massages van Be MASSAGE zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing